chovatelská stanice

HCM - hypertrofická kardiomyopatie

Srdeční hypertrofická kardiomyopatie je genetické onemocnění, které postihuje kočky, psy, prasata a lidi. Stále není zcela jasně zjištěno, jak se předává po generace. Od 70. let je známo, že HCM je častou příčinou srdečního selhání, trombu a náhlé smrti u koček. V USA byla u Mainských mývalích koček provedena významná studie, která naznačuje, že HCM je u těchto koček dědičné na základě jednoho dominantního genu.

HCM je charakterizováno abnormálním ztluštěním srdečního svalu, převážně na vyvýšené levé straně srdce. Kvůli ztluštění srdečního svalu srdce ztrácí elasticitu, srdeční komora se může plnit méně snadno. Druhým důsledkem je to, že v levé komoře je méně prostoru pro krev, což způsobuje menší množství krve pumpované při každém smrštění srdce oproti normálnímu stavu. Ztluštělý srdeční sval může způsobit turbulenci v krvi nebo únik krve některých chlopní. Toto může následně způsobit srdeční šelest, který slyší veterinář stetoskopem.

Kočky s HCM mohou v plicích nebo kolem nich tekutinu, což může vést k obtížím při dýchání. Jiná zvířata nemusí vykazovat vůbec žádné symptomy, ale mohou náhle zemřít, většinou z důvodu náhlé velmi vážné poruchy rytmu. U některých koček se mohou tvořit krevní sraženiny, které způsobí paralýzu zadních končetin.

HCM není vrozená choroba, ale choroba, která se vyvíjí velmi pomalu. Kočky, které mají HCM, často nevykazují žádné symptomy před šesti měsíci věku a mohou dosáhnout několika let před tím, než je možné diagnostikovat HCM. Z tohoto důvodu musíte mít specialistu, který provede echokardiografické vyšetření.

Existuje léčba?

Naneštěstí HCM nelze léčit, ale postižené kočky mohou vést ještě několik let spokojený život díky pravidelnému podávání léků.

Jak se provádí vyšetření HCM?

Kočka je vyšetřena ultrazvukovým přístrojem (echokardiografický test), kde můžete vidět, zdali jsou některé části srdce abnormálně zvětšené, jak srdce bije a jak proudí krev. Vyšetření je bezbolestné a kočky ho obvykle snášejí velmi dobře. Někdy je nezbytné kočku trochu vyholit na místě, kde bude vyšetřována. U jiných koček funguje velmi dobře prostě srst rozhrnout bez toho, aby se musela vyholit. Aby bylo dosaženo kontaktu s kočičí kůží a také aby bylo dosaženo dobrých snímků vyšetřované oblasti, používá se želé. Vyšetření netrvá příliš dlouho, důležité je zachycení obrazu srdce a změření jednotlivých parametrů.

(zdroj: PawPeds)

© Eli's Castle, CZ • All rights reserved • webdesign by Alena Cihlářová