chovatelská stanice

Vyšetření HCM

V současné době je pro britské kočky k dispozici pouze jediné vyšetření - kvalitním ultrazvukem u specialisty, který má zkušenosti s vyšetřováním a umí obraz správně vyhodnotit. Jeden čas nabízela německá laboratoř Laboklin možnost genetického vyšetření pro britské kočky, ale časem se zjistilo, že kromě toho, že se vyšetřuje jen jeden gen, není toto vyšetření vůbec spolehlivé a vypovídající. Zatím se tedy musíme spokojit s vyšetřením ultrazvukem, které ovšem zjistí pouze momentální stav, ale díky aspoň za něj. Zatím stále platí, že stoprocentně spolehlivé je pouze to, kdy je zjištěna HCM pozitivita. V případě negativního vyšetření ultrazvukem v nízkém věku není zaručeno, že zvíře bude negativní po celý svůj život. A po zkušenosti s Elíškem tvrdím, že ani negativní vyšetření ve vyšším věku nemusí být zárukou, že zvíře neonemocní.

Vhodné je tedy kombinovat oba dva typy vyšetření. U mladších zvířat je vhodné provést genetické vyšetření, které může (ale také nemusí) odhalit mutaci. Pokud se objeví mutace, je alespoň jasné, že takové zvíře není vhodné použít do chovu (je-li HCM/HCM) a nebo je třeba hledat partnera s výsledkem N/N (je-li N/HCM). V každém případě je nutné zvířata sledovat ještě ultrazvukem, především pokud působí v chovu. Přimlouvala bych se i za sonografické vyšetření ještě před zařazením do chovu. Sice se u tak mladých zvířat ještě nemůže s určitostí říci, že neonemocní, ale již se také stalo, že díky vyšetření mladého zvířete bylo zjištěno postižení. Předešlo se tak dalšímu předávání HCM na potomky. Dle mého názoru je správné vyšetřovat ultrazvukem i kastráty, kteří působili v chovu a jejichž potomci v chovu dosud působí. Umožnilo by to tak odhalit rizikové linie a vyhnout se tak jejich dalšímu rozšiřování.

Cena za vyšetření není nikterak závratná, její výše se zpravidla vyrovná nákladům na jednu výstavu. Pro zdravý chov ale znamená mnohem víc. Znám chovatele, kteří jsou schopni vynaložit tisíce, jen aby si vyjezdili trvalou chovnost svého zvířete, než aby věnovali alespoň zlomek této částky na zjištění zdravotního stavu svého chovu.

Bohužel ani Svaz chovatelů koček zřejmě nemá zájem na zdravotním stavu britek chovaných u nás, ačkoliv je přímo zakotveno v Řádu SCHK na ochranu koček při chovu toto:
K chovu mohou být použiti pouze jedinci v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické i psychické kondici, kteří byli uznáni chovnými na základě odborného posouzení a dávají předpoklad zdravého potomstva bez exteriérových, zdravotních nebo geneticky podmíněných vad. (čl. 8, odst. 2)

Co mě naplňuje alespoň trochu optimismem je to, že si již někteří chovatelé uvědomují závažnost celého problému, vyšetřování se nevyhýbají a mnozí mají vyšetřené všechna chovaná zvířata.

Databáze vyšetřených koček a kocourů

Nejlepší a zároveň jediná česká databáze vyšetřených koček a kocourů je na webu Goisovka. Tato databáze vznikla díky velkému nadšení a pilné práci Zuzky, která se svým kocourkem panem Liškou zažila, co to znamená HCM. Díky jejímu neutuchajícímu úsilí se podařilo vytvořit velice dobrou databázi rozdělenou podle jednotlivých plemen.

Seznam specialistů, kteří jsou dostatečně vybaveni kromě potřebných zkušeností a přístrojů i certifikátem v angličtině, který uznávají i v zahraničí.

Na vyšetření je nejlepší se dopředu telefonicky objednat. Na vlastní vyšetření si pak s sebou vezměte průkaz původu, popř. očkovací průkaz, veterinář bude kontrolovat číslo čipu, pokud ho kočička má.


© Eli's Castle, CZ • All rights reserved • webdesign by Alena Cihlářová