chovatelská stanice

Proč jsem odešla z SCHK

Vždycky jsem chtěla chovat podle chovatelských řádů, jsem zvyklá vše dělat pořádně, když už se do něčeho pustím. Nejinak to bylo i s mými začátky v chovu koček. Prostudování chovatelského a výstavního řádu, standardů atd. považuji prostě za samozřejmost a dlouhou dobu jsem se domnívala, že schválené předpisy platí pro každého registrovaného chovatele.

První vystřízlivění nastalo, když jsem se obrátila na ZO Ostrava se stížností na Janu Krušandlovou, která na mé kočičce odchovala koťata bez PP. Jak vše dopadlo, se můžete dočíst zde. Přesto jsem pořád ještě věřila, že to byla spíš výjimka.

V prosinci 2009 jsem se tradičně zúčastnila výstavy v Olomouci. Protože jsem tam měla s sebou tři kočky a ještě ke všemu se Falco vydal na průzkum haly, měla jsem spoustu starostí, než abych si v klidu prohlídla kočky a pročetla katalog. K tomu jsem se dostala až doma a nestačila jsem se divit. Na výstavě byla vystavená kočka ve třídě otevřené, ovšem v době výstavy jí do požadovaných 10 měsíců ještě chyběl týden! To je jasné porušení chovatelského a výstavního řádu. Zajímavé je, že majitel kočky je člen ZO Olomouc.

To ale ještě nebylo všechno. Další člen ZO Olomouc tam vystavoval v kategorii domácích dlouhosrstých koček bílého kocoura - podle výstavního řádu musí být domácí kočky vykastrované. Jaké však bylo moje překvapení, když po nějakém čase tento člen ZO Olomouc na svých stránkách nabízel koťata po bílé dlouhosrsté kočce, která se kupodivu jmenuje stejně jako ten vystavovaný kocour. A ve fotogalerii má k této kočce přiřazené fotografie právě z té Olomoucké výstavy a navíc je tam ještě patrné katalogové číslo, pod kterým byl vystaven ten bílý kocour! A úplně vrchol všeho bylo zjištění, že tento člověk na výstavě nabízel k prodeji siamská koťata bez PP (která zcela běžně a často odchovává a nabízí v inzerci)!

To už bylo mnoho porušení chovatelských a výstavních řádů a já opravdu nejsem zvyklá nad nepravostmi zavírat oči a jen po straně nadávat, jak je to bohužel v české kotlině běžné. Protože jsme celu záležitost probíraly s paní Paulíkovou, ta se obrátila nejprve mailem na paní Maršíčkovou s prosbou, jak tuto záležitost řešit, abychom nemohly být nařčeny, že se jedná snad o nějakou osobní pomstu. To probíhalo již koncem ledna 2010, tedy cca měsíc po skončení výstavy. Jenže i přes ujištění paní Maršíčkové, že to prošetří, se nic nedělo. A nedělo se nic tak dlouho, že jsem se začala poptávat v návštěvní knize SCHK – zejména když jsem zjistila, že dotyčná kočka, která získala chovnost v Olomouci neprávem, porodila koťata. Vyšlo najevo, že s tím paní Maršíčková nic nedělala, takže jsme podaly oficiální stížnost. Stížnost byla na porušení výstavních řádů ze strany ZO Olomouc a myslím, že žádného soudně uvažujicího člověka by nenapadlo, že tuto stížnost bychom měly poslat právě na tuto ZO, aby si ji prošetřila a sama sebe potrestala. Stížnost jsme tedy v květnu zaslaly na SCHK, disciplinární komisi a předsedovi chovatelské a výstavní komise.

A zase jsme čekaly na odpověď. A zase marně. 21. 7. (tedy 2 měsíce od podání stížnosti) jsem položila dotaz v knize návštěv SCHK, a paní Maršíčková nám odpověděla, že stížnost předali výstavní komisi (samy jsme ji tam v kopii posílaly už v květnu!!!!) a problematika prý bude obecně posouzena na zasedání 1. 9. 2011. A tak jsme zase čekaly …. 20. 9., aniž by mezitím dorazila odpověď, jsem se zeptala znovu. Tentokrát odpověděl p. Šanda a svou odpovědí mě neskutečným způsobem urazil. Takovou aroganci moci jsem již dlouho nezažila. Z jeho odpovědi je jasné, že stížnost vůbec nečetl. Fotky, které jasně dokazovaly účast koťat bez PP na výstavě i to, že kocour vystavený v Olomouci je totožný s kočkou, která porodila koťata, si vůbec neprohlédl. Ostatně každý si může udělat obrázek sám, diskuze je stále v návštěvní knize SCHK, jen se musí zalistovat trošku zpět na příslušná data. A i kdyby jednou zmizela, mám ji uloženou.

Co mě ovšem velice zaráží, jsou tato fakta:

  • P. Šanda píše, že nám odpovídal v červenci, že se chovatelská komise stížností zabývala. Jediné, v čem nám dala zapravdu je to, že byla byla vystavená kočka v otevřené třídě, když jí ještě nebylo 10 měsíců a tím pádem získala titul neoprávněně.
  • Když nám tedy p. Šanda nám do GB odpovídal 22. 9., že stížnost byla šetřena v červenci, jakto, že nevěděl, že to bylo projednáno na zasedání 1.9., navíc když tam byl podle zápisu osobně přítomen???
  • Zápis z jednání 1.9. byl na stránky vložen 20. 9., každý zápis čtu, nejsem tak hloupá, abych si nevšimla, že je tam psáno o projednání naší stížnosti a že byla shledána bezpředmětnou – tento bod se tam objevil dodatečně!
  • Jaktože naše stížnost byla shledána bezpředmětnou (jak je v zápise uvedeno), když alespoň v bodě získání chovnosti kočky neoprávněně mi dal p. Šanda za pravdu?

Ve své odpovědi p. Šandovi, který nechtěl tyto věci řešit přes GB, jsem mu nabízela, že se tedy o tom můžeme pobavit v soukromých mailech, vždy jsem svůj mail i webovky zveřejňovala, přesto se však nikdy nenamáhal mi odpovědět.

Ačkoliv jsem ještě pořád byla odhodlána, že z SCHK neodejdu, že to nebudu vzdávat, tak další konverzace, kdy se ze mě snažil p. Šanda udělat hlupáka, jsem už nerozdýchala. Týkalo se to páření koček bíle skvrnitých s kočkami bílými. Podle chovatelského řádu bylo až do ledna 31. 1. 2011 uvedeno jako nedovolené. Zatímco já jsem se napřed informovala u poradkyně chovu pro britky a pochopila jsem, z jakých důvodů toto páření není vhodné, a nedělala jsem ho, spousta jiných chovatelů ho běžně praktikovala, aniž by se předem s kýmkoliv radila nebo žádala o schválení. Když jsem se na toto dotázala, byla jsem opět nevybíravě a se silnou arogancí ze strany p. Šandy odkázána na dodatek č. 5, který ovšem lze vykládat různě. P. Šanda ho vykládá tak, že se žádat o povolení nemuselo. A když jsem se dotázala, jak je to tedy s tím výkladem a poukázala jsem na dodatek č. 7, který výslovně říkal, že ve volné plemenitbě lze použít pouze páření vhodné a doporučené, nikoliv však nedovolené!!! tak to už mi vůbec neráčil odpovědět a vysvětlit, jak to tedy je. Je docela úsměvné, že ony dva dodatky jsou od 1. 2. 2011 v novém chovatelském řádu vypuštěny (že by proto, že konečně vedení SCHK pochopilo, že si vzájemně odporují?).

Ono to vůbec s odpovědmi ze strany SCHK začalo nějak vázlo, na maily nikdo neodpovídal, takže většina členů používala k dotazům návštěvní knihu. Ale i toto asi vedení SCHK dost obtěžovalo, protože pokud se v návštěvní knize zeptal někdo jiný na celkem nekonfliktní téma, bylo mu odpovězeno. Pokud jsem se zeptala já, Zdenka Paulíková nebo další potížista, SCHK mlčel jako zařezaný. Takže i přes veškeré předchozí předsevzetí, že se nenechám znechutit, jsem se rozhodla, že členství v SCHK ukončím a budu chovat pod jinou, snad lepší organizací. Bylo toho už na mě prostě dost. Ve vedení SCHK jsou pořád stejné tváře, pořád stejná arogance, protěžování určitých chovatelů – kamarádů, řády platí jen pro někoho, kdo je chce obejít, může … V takové organizaci již nechci být. Odešla jsem proto do Bohemia Cat Clubu, který je zastřešen světovou organizací WCF.


© Eli's Castle, CZ • All rights reserved • webdesign by Alena Cihlářová